Best mobile adult pic chat - Grigore ureche letopisetul tarii moldovei online dating

Cronicarul nu oferă nicio explicaţie pentru gestul neobişnuit al femeii, iar în lipsa acesteia, întâmplarea pare de ordinul legendei, cufundându-se în mister.

Personajul feminin cel mai spectaculos, pe care îl catalogăm astfel datorită statutului pe care îl posedă în cronica lui Miron Costin – acela de a fi unica figură feminină, ce se individualizează printr-un portret moral bine închegat –este soţia domnitorului Eremia Movilă.

Iar cronica sa o anunţă drept una amănunţită, contrar tendinţei letopiseţelor străine.

Nu în cele din urmă, cele trei note de subsol constituind explicaţii adiacente versurilor în în discuţie, reprezintă un ultim element de paratextualitate.

Ele nu contează decât în măsura în care însoţesc bărbatul datorită căruia există în text, astfel încât nici chiar numele acestora nu este de interesul „iubitului cititor” al lui Miron Costin.

Este fie coincidenţă, fie, dimpotrivă, dovada unei legături de sânge care se exteriorizează în manifestări puternice de personalitate, faptul că ambele surori nu se supun cu docilitate voinţei rudelor apropiate de sex masculin.

Ceea ce noi am numit astfel, Eugen Negrici desemnează drept „mărci neîndoielnic istoriografice”.

Last modified 31-Oct-2017 04:06