Familiewapen ontwerpen online dating Xxx sanloo

De tang is van 1350 dus het wapen van Amsterdam werd al 69 jaar eerder dan tot nu toe bekend was gebruikt.

Aangenomen wordt dat het wapen echter al rond 1280 werd ingevoerd maar daar is geen enkel bewijs voor, alleen wat aanwijzingen.

Beiden hebben de kruisen in het wapen en met de volgende reden.

De Andrieskruisen zijn een verwijzing naar hun functie als rechter en daarmee de garantie voor rechtszekerheid.

Bob uit Breda kwam met deze theorie: Ik las je site over het stadswapen van Amsterdam en mis eigenlijk de (misschien nog onbekende) verklaring voor de Andreaskruisen in het wapen.

Ik heb zelf 23 jaar in Amsterdam gewoond en woon nu alweer zo'n 6 jaar in Breda.

Sterkste daarin is dat het familiewapen van de Persijns wel erg veel gelijkenis vertoond met het stadswapen van Amsterdam.

Last modified 09-Oct-2017 14:46